Kurullar

ONUR KURULU

 

Prof.Dr. Mehmed ÖZKAN Boğaziçi Üniversitesi Rektörü

Dr.Müh.Tuğg. Osman ALP TUJJB Başkanı (HGK Komutanı)

Dr.Müh.Alb. Mustafa ATA TUJJB Başkan Yardımcısı (HGK)

Dr.Müh.Alb. O.Atila AKABALI TUJK Başkanı (HGK)

Prof.Dr. Haluk ÖZENER KRDAE Müdürü (BÜ)

Prof. Dr. Rasim DENİZ TUJK Üniversite Temsilcisi

Müh. Ertuğrul CANDAŞ HKMO Genel Başkanı

Prof. Dr. Ahmet AKSOY TUJK Üniv. Önceki Tems. (Emekli)

Prof. Dr. Onur GÜRKAN TUJK Üniv. Önceki Tems. (Emekli)

Prof. Dr. Tevfik AYAN TUJK Üniv. Önceki Tems. (Emekli)

 

DÜZENLEME KURULU

 

Prof. Dr. Onur GÜRKAN Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç.Dr. Aslı DOĞRU Düzenleme Kurulu Sekreteri (BÜ)

Müh.Yzb. Soner ÖZDEMİR TUJK Sekreteri (HGK)

Prof.Dr. Haluk ÖZENER Boğaziçi Üniversitesi

Prof.Dr. Bahadır AKTUĞ Ankara Üniversitesi

Arş. Gör. Aslı SABUNCU Boğaziçi Üniversitesi